Begeleiding voor (echt)scheidingen Samen respectvol scheiden met Echtscheidingsplanners

Onderhandelen om te komen tot een eerlijke oplossing.

Lees meer over ons

Beter samen

Beter samen in vertrouwen uit elkaar gaan, dan een gevecht in de rechtbank. Wij gaan voor een win-win!  Echtscheidingsplanners brengt de conflictpunten in kaart, zoekt de gemeenschappelijke belangen en komt tot duurzame oplossingen.

Keuzes vergelijken

Op basis van aangeleverde stukken en informatie gaan de echtscheidingsplanners aan de slag en redigeren zij hun advies. Indien nodig kan een opvolgingsgesprek plaatsvinden. Na advies wordt afgetoetst of een vergelijk mogelijk is.

Beste opties voor elk

Eerst maakt uw echtscheidingsplanner voor u een grondige analyse van uw persoonlijke situatie. Hierbij komen alle onderwerpen en discussiepunten eigen aan een scheiding aan bod. Uw planner zoekt samen met u naar uw beste opties, op basis waarvan een voorstel gedaan wordt aan de andere partij.

Discreet en persoonlijk

Onze gespecialiseerde advocaten, onder wie erkende bemiddelaars in burgerlijke en handelszaken, zijn allen gehouden tot het beroepsgeheim. Strikte vertrouwelijkheid is dus gegarandeerd.

Efficiënt en betaalbaar

Een strikt stappenplan, een constructieve houding en een doorgedreven expertise garanderen een efficiënte en betaalbare (echt)scheiding. Geen ellenlange vechtscheiding voor de Rechtbank met torenhoge kosten.

Win-win situatie

Gefundeerde adviezen op basis van praktijkkennis en ervaring als advocaat laten toe de vinger aan de pols aan te houden op het vlak van rechtspraak en wetgeving. Alle trajecten worden begeleid door specialisten in conflictoplossing om te komen tot een win-win situatie.

Focus op gemeenschappelijke belangen

Kiezen voor Echtscheidingsplanners leidt meestal tot een akkoord

Vele koppels hebben hun weg gevonden naar Echtscheidingsplanners. Kiezen voor het traject van Echtscheidingsplanners leidt tot duurzame oplossingen.

Advies

Elke partij kiest een Echtscheidingsplanner die in deze eerste fase optreedt als zijn of haar  individuele advocaat.  Uw planner analyseert uw situatie en geeft u een schriftelijk juridisch advies.  Samen met uw planner bepaalt u uw opties en formuleert u een voorstel van oplossing.

Onderhandeling

Blijken de standpunten van de partijen te ver uit elkaar te liggen, dan onderhandelen de echtscheidingsplanners van elke partij over een zo goed mogelijke oplossing. Indien geen (volledig) akkoord mogelijk blijkt, dan heeft u de keuze om de discussiepunten voor te leggen aan een erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken of aan de Familierechtbank.

Resultaat

Het unieke traject van Echtscheidingsplanners heeft als doel te komen tot een scheidingsakkoord binnen een geschatte periode van maximaal drie maanden. Zelfs in het geval er geen (volledig) akkoord is bereikt, en men kiest ervoor om het geschil voor te leggen aan de Familierechtbank, zullen de planners er alles aan doen opdat de Rechtbank zo snel mogelijk een beslissing neemt. Geen lange en dure procedures!

Blog

30/08/2019
Vlaamse rechtbanken maken eindelijk (serieus) werk van bemiddeling. Pilo...

De ondernemingsrechtbanken en de balies van West- en Oost-Vlaanderen sloten per 20 juni ’19 een samenwerkingsovereenk...

11/07/2019
Echtscheiding in cijfers

Belg trouwt steeds later en scheidt minder

24/05/2019
Wat is het verschil tussen een ouderschapsovereenkomst en een ouderschap...

Op aanraden hebben wij gekozen om te scheiden bij Echtscheidingsplanners. Als koppel hebben we steeds goed kunnen praten en wilden we dan ook op een vertrouwelijke en vlotte manier uit elkaar gaan.

C. Declreck & K. Feys