Het traject

Het traject dat Echtscheidingsplanners aanbiedt, is uniek: haar advocaten, waaronder velen erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken, volgen een duidelijk afgesproken tijdskader, bestaande uit 1 tot 3 opeenvolgende fases van telkens maximum één maand. De missie van Echtscheidingsplanners is steeds het bereiken van een eerlijk akkoord.

Fase 1: adviseren

Na een grondig individueel intakegesprek tussen elke partij en zijn/haar planner, maakt elke planner een gedocumenteerd dossier op. Eens alle relevante documenten in zijn / haar bezit, maakt de planner een degelijk en gepersonaliseerd schriftelijk advies op.

De Echtscheidingsplanners komen in deze fase elk tussen als advocaat van hun respectievelijke cliënt met de specifieke opdracht om hem/haar onafhankelijk juridisch advies te verlenen. Wij maken voor u een best en worst case scenario en formuleren indien mogelijk een voorstel van oplossing. Dit alles binnen een periode van één maand.

In deze fase is het uiteraard al perfect mogelijk om bijvoorbeeld de echtscheiding via de rechtbank te activeren of bepaalde deelakkoorden te sluiten met het oog op homologatie (bvb omtrent de kinderen, de handelszaak, enz.).

Termijn: één maand

Fase 2: onderhandelen

Indien blijkt dat de standpunten van beide partijen na fase 1 nog te ver uit elkaar liggen, geeft elke partij hun planner opdracht om voor hem/haar een zo goed mogelijke oplossing te onderhandelen, dit eveneens binnen een termijn van maximum één maand. In deze fase komen beide planners samen, al dan niet vergezeld van partijen.

De echtscheidingsplanners blijven ook in deze fase optreden als respectievelijke advocaat van elke partij, maar dan zonder de intentie om ruzie te maken: de planners zetten zich in om in functie van de wederzijdse juridische sterktes en zwaktes van partijen, tot een ontwerp van algeheel akkoord te komen, dat zij vervolgens elk voorleggen aan hun cliënt(e).  Ook indien er geen algeheel akkoord mogelijk blijkt, zijn deelakkoorden mogelijk, al dan niet via de rechtbank.

Termijn: één maand.

Fase 3: bemiddelde of gerechtelijke oplossing van uw conflict

Wanneer de partijen na fase 1 of 2 geen (volledig) akkoord hebben bereikt, treedt fase 3 in werking.  Deze bestaat erin dat de planners de punten van discussie voorleggen aan ofwel een bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken, ofwel aan de Rechtbank.

De keuze voor een bemiddeling of voor de Rechtbank hangt af van de concrete situatie en gebeurt in nauw onderling overleg tussen de partijen en hun planner. In beide hypotheses hebben partijen een goed zicht op de resterende discussiepunten en beschikken zij al over een volledig juridisch gedocumenteerd dossier, waardoor we de timing van één maand kunnen respecteren.  

Een bemiddeling met een erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken houdt als grote voordeel in dat partijen de controle behouden over hun conflict, terwijl dit niet het geval is wanneer u het conflict ter beoordeling voorlegt aan een Rechter. 

Wanneer partijen opteren voor een bemiddeling, adviseert Echtscheidingsplanners steeds een beroep te doen op een erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken.

Termijn: één maand.

Onmiddellijk bemiddelen?

Geeft u er de voorkeur aan om onmiddellijk een beroep te doen op een erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken, zonder dat u de voorgaande advies- en onderhandelingsfase wenst te doorlopen?  Ook geen probleem!

Wanneer bijvoorbeeld beide partijen er niet (meer) in slagen om nog rechtstreeks te communiceren met elkaar over het geschil, kunnen zij onmiddellijk een beroep doen op een erkend bemiddelaar van Echtscheidingsplanners. Een echtscheidingsplanner die tevens erkend bemiddelaar is in burgerlijke en handelszaken, zal de communicatie tussen de ex-partners opnieuw mogelijk maken en de onderhandelingen faciliteren.

Een bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken mag partijen geen beslissing opleggen of juridisch adviseren, maar zorgt ervoor dat partijen uit de impasse geraken en tot een wederzijds aanvaard akkoord komen.