24/05/2019

Wat is het verschil tussen een ouderschapsovereenkomst en een ouderschapsplan?

Waarom een ouderschapsovereenkomst met een goed uitgewerkt ouderschapsplan zo belangrijk is.

Elke echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis die een impact heeft op het gezin, niet in het allerminst op de kinderen. De manier waarop een echtscheiding verloopt, speelt een grote rol in hun verwerkingsproces. Het is echter ook daarna, wanneer ieder aan zijn nieuwe hoofdstuk begint, dat het cruciaal is om goede afspraken te blijven maken. Dit om nieuwe conflicten en ongelukkige situaties te vermijden. De belangrijkste overeenkomst waaraan de ex-partners moeten werken is dan ook de ouderschapsovereenkomst met daarin een goed uitgewerkt ouderschapsplan.

Ouderschapsovereenkomst.

Wie wilt scheiden via een E.O.T. (Echtscheiding met Onderlinge Toestemming), is wettelijk verplicht een schriftelijke ouderschapsovereenkomst op te stellen. Deze zal deel uitmaken van de EOT-akte en bestaat wettelijk uit minstens drie luiken:

  • De gezagsregeling: oefenen beide of slechts één van beide ouders het ouderlijk gezag uit?
  • De verblijfsregeling: passen we verblijfsco-ouderschap toe of een andere regeling?
  • De kostenregeling: wat zijn de kosten en wie doet de uitgaven? Hoe worden de kosten verrekend en wanneer? Wat zijn de voorwaarden om deze bijdragen aan te passen of te beëindigen?

De familierechtbank zal hierna de EOT-akte, met daarin de ouderschapsovereenkomst, kunnen homologeren (juridisch afdwingbaar maken).

Ouderschapsplan.

Het woord ouderschapsplan verwart men vaak met ouderschapsovereenkomst, al zijn het nochtans geen synoniemen van elkaar. Het ouderschapsplan vormt het vierde luik van de ouderschapsovereenkomst. In tegenstelling tot in Nederland is in België zo’n plan (nog) niet verplicht. We moeten het daarom niet meteen afschrijven. Een ouderschapsplan is in onze ogen zelfs onmisbaar voor duidelijke afspraken en een open communicatie tussen ouders onderling, en tussen ouder en kind.

Wat houdt zo’n ouderschapsplan in? Het is eigenlijk een moreel engagement tussen de ouders, waarin zij afspreken om samen te overleggen over alle opvoedings- en zorgtaken die hun kinderen rechtstreeks aanbelangen. Dit kan gaan van de waarden en normen die zij hun kinderen willen meegeven tot wie er zal meegaan naar het schoolfeest dit jaar. Een ander voorbeeld is dat de ouders afspreken om elkaar wekelijks op de hoogte te houden van het doen en laten van de kinderen.

Het welzijn van de kinderen staat dus meer dan centraal in het ouderschapsplan. Het feit dat het een moreel engagement betreft, zonder harde juridische kantjes, kan misschien een mentaliteitswijziging teweegbrengen bij de ouders. We doen dit niet voor onszelf, maar voor hen.

Het beste ouderschapsplan is er eentje dat dynamisch is of ‘meegaat’, met andere woorden: een meegroeiplan. Het plan verandert naargelang de leeftijd en/of de wensen en behoeften van de kinderen. Ouders voorzien een initieel kader met daarin de basis, dat ze op latere tijdstippen kunnen aanvullen of aanpassen.

Hieruit volgt waarom een ouderschapsplan zo’n goed instrument kan vormen: het kijkt naar de toekomst. Het kan ook na de echtscheiding de dialoog op peil houden en de betrokkenheid tussen ouders en kinderen verhogen. Door te anticiperen op wat komen zal, zijn ouders in staat om conflicten te vermijden. Vandaag kan men heel snel uit de echt scheiden, maar dat zorgt ervoor dat ouders soms, onbewust, niet genoeg nadenken over de concrete belangen van de kinderen in hun nieuwe situatie. In vele gevallen leidt dit opnieuw tot disputen, die dan weer uitmonden in lange procedures, extra kosten en vooral veel onrust voor iedereen.

Niet gemakkelijk, maar...

Alles is altijd gemakkelijker gezegd dan gedaan. Een echtscheiding of relatiebreuk brengt meer dan eens veel pijn en verdriet met zich mee. Het is hier dat een echtscheidings-planner een positieve rol kan innemen. Hij of zij kan helpen om gekwetste gevoelens opzij te schuiven en ieders belangen in een neutraal daglicht te stellen. Bovendien is het eenvoudiger, goedkoper en voelt het beter om zelf tot een compromis te komen.

Samen aan tafel zitten, geven en nemen zonder rancune: het vergt veel flexibiliteit van de ex-partners. Het is echter noodzakelijker om als ouders te blijven overleggen, geregeld te evalueren en te luisteren naar de kinderen en elkaar. We gaan uit elkaar, maar wel samen verder als ouders. Die rol heb je immers voor het leven.

Vechtscheiding vermijden?

Kies dan voor de ervaren advocaten van het netwerk van echtscheidingsplanners.be.  Onder het moto "samen respectvol scheiden" begeleiden de echtscheidingsplanners voor u door een zo pijnloos mogelijke echtscheidingsprocedure.