02/05/2019

Schenkingen tussen echtgenoten

Herroepen van schenkingen tussen echtgenoten

Schenkingen tussen echtgenoten kunnen steeds herroepen worden en dit zonder dat daarvoor een reden moet opgegeven worden.  U kan dit zelfs nog doen na het overlijden van uw huwelijkspartner. Het geschonkene, dan wel de tegenwaarde daarvan, keert dan terug naar uw vermogen. Het moet dan wel gaan om schenkingen buiten huwelijkscontract, zoals  een hand- of bankgift of een notariële schenking. Dit is natuurlijk interessant bij huwelijksproblemen en een echtscheiding maar bijvoorbeeld ook wanneer de begiftigde echtgenoot bijvoorbeeld ernstig ziek zou worden.

Niet-geregistreerde schenkingen

Indien het gaat om een niet-geregistreerde schenking (waarop dus geen schenkbelasting is betaald) dan dient vanuit fiscaal oogpunt nog rekening gehouden te worden met de erfbelasting wanneer de schenkende echtgenoot overlijdt binnen de drie jaar. Voor roerende goederen is de schenkbelasting  3% in Vlaanderen en voor vastgoed van 3 tot 27% (terwijl de erfbelasting 3 – 9 -27% kan bedragen).

Binnen het traject van de echtscheidingsplanners hebben wij uiteraard ook oog voor de fiscale implicaties van bepaalde (gemaakte) keuzes.