FAQ

U en uw partner gaan scheiden. U wordt overdonderd met vragen zoals: Hoe pak je dit aan? Wat zal een (echt)scheiding kosten? Doen we beter beroep op een notaris? Kunnen we de kinderen hierbij betrekken? Deze vragen en zoveel andere vragen beantwoorden wij graag in onze rubriek van veelgestelde vragen.

Voor wie is Echtscheidingsplanners de juiste keuze?
  • Voor koppels die voor zichzelf, voor de ander, en voor de kinderen een evenwichtige en faire regeling willen uitwerken.  Voorwaarde is dat u zich wil losmaken van het strijdkader waarin u en uw partner zich nog zouden bevinden. Kortom, voor koppels die samen respectvol willen scheiden.

  • Voor koppels die voorafgaandelijk een individueel, objectief en kwaliteitsvol juridisch advies willen bekomen over hun juridische positie, los van de emoties, strategische motieven of verborgen agenda’s.

  • Voor koppels die willen scheiden maar lange procedures en hoogoplopende kosten willen vermijden.

Wat zijn de voordelen in vergelijking met andere echtscheidingsprocedure(s)?

Echtscheidingsplanners biedt vele voordelen.  Wij hebben een vergelijkingstabel gemaakt met de andere manieren van scheiden.  Overtuig uzelf van de voordelen van het traject van Echtscheidingsplanners!

Werken de echtscheidingsplanners onafhankelijk van elkaar?

Jazeker!  Echtscheidingsplanners is een initiatief van vier onafhankelijke advocatenkantoren.  Uw planner treedt in elke fase op als uw persoonlijke advocaat, en werkt volstrekt onafhankelijk van de andere planner.  Alle advocaten van Echtscheidingsplanners zijn onderworpen aan de deontologische regels van de advocatuur. Elke planner wil met u oplossingsgericht samenwerken. Een zo goed mogelijk akkoord is het gezamenlijke doel. De individuele planners geloven in dezelfde aanpak en waarden.

Hoe kies ik mijn planner?

Op basis van uw woonplaats wijst Echtscheidingsplanners u een advocatenkantoor met een planner toe. Partijen kiezen in beginsel niet voor de persoon van de planner maar wel voor de wijze van geschiloplossing waarvoor Echtscheidingsplanners staat.  

Kunnen wij kiezen voor één specifieke fase binnen het traject?

Ja!  Elk fase op zich biedt immers de mogelijkheid om tot een onderhandelde oplossing te komen. Indien de oplossing bijvoorbeeld al duidelijk is na het bekomen van het advies van de respectievelijke planner, kunnen de planners het akkoord onmiddellijk in een sluitende juridische tekst opnemen.  Dit kan ook wanneer u beiden reeds volledig juridisch geïnformeerd bent: in dat geval kan u de planners vragen om voor u te onderhandelen.

U kan ook kiezen om onmiddellijk in te stappen in de derde fase (bemiddeling): wanneer u alles reeds geprobeerd heeft, maar niet tot een akkoord kunt komen, dan kan u onmiddellijk kiezen voor een bemiddeling of een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding indienen bij de Rechtbank.  Indien u kiest voor een bemiddelaar, zijn er twee mogelijkheden:

  1. U kiest voor een Echtscheidingsplanners als bemiddelaar. In dat geval kan u vrij kiezen om u al dan niet door een persoonlijk raadsman te laten begeleiden, die geen deel uitmaakt van Echtscheidingsplanners.
  2. U kiest voor een bemiddelaar die geen deel uitmaak van Echtscheidingsplanners, maar laat u bijstaan door een planner van Echtscheidingsplanners, die u dan als persoonlijk raadsman bijstaat in de bemiddeling.  
Het traject is niet (volledig) geslaagd, wat nu?

In elke fase van het traject is het mogelijk om (een onderdeel van) het geschil te laten beslechten door de rechtbank.  In dat geval maken de Echtscheidingsplanners een gedocumenteerde conclusie (= uw schriftelijk standpunt) op die zij neerleggen op de Rechtbank.  Omdat uw planner de geschilpunten inmiddels grondig kent, kan deze procedure zeer snel gaan.

Uiteraard  kan u ook opteren om geen verder beroep te doen op Echtscheidingsplanners. In dat geval wendt u zich tot de raadsman van uw keuze. De opdracht van de Echtscheidingsplanner wordt hiermee beëindigd.

Wat als ik niet tevreden ben over Echtscheidingsplanners?

U kan steeds op elk ogenblik en zonder motivatie het traject van Echtscheidingsplanners beëindigen.  Dus ook wanneer u of uw ex-partner niet tevreden zou zijn van de dienstverlening van Echtscheidingsplanners.  Of wanneer u enkel verder zou willen met een niet aangesloten raadsman. Indien één partij de samenwerking met Echtscheidingsplanners beëindigt, dan wordt het traject van Echtscheidingsplanners voor beide partijen beëindigd.  Niets belet de andere partij om in dat geval met zijn of haar planner verder te werken, zij het dan mits een nieuwe samenwerkingsovereenkomst en (tarief)voorwaarden zoals gehanteerd door het betrokken kantoor van de planner.

Wat indien mijn ex-partner het traject (plots) afbreekt?

Het traject is bestemd voor koppels die samen respectvol willen scheiden. Wanneer één partij het traject wenst te verlaten, betekent dit ook het einde van het traject voor de andere partij. Het concept staat of valt immers met het engagement van beide partijen om het geschil samen op te lossen.  Betaalde voorschotten worden dan in principe niet terugbetaald. U kan steeds vrij kiezen om verder een beroep te doen op uw Echtscheidingsplanner maar dan buiten het concept van Echtscheidingsplanners. Uw planner wordt in dat geval uw advocaat die samen met u de verdere aanpak en strategie bepaalt.

Kunnen wij onze kinderen betrekken in het traject?

Ja, maar natuurlijk dienen wij dit grondig en voorafgaandelijk te bespreken met de beide ouders. Indien de bemiddeling ook gaat over de relatie of het contact tussen een ouder en één/meerdere kinderen, kan bijvoorbeeld specifiek een begeleidingstraject opgestart worden via een therapeut of psycholoog.

Ben ik wel voldoende beschermd tegen een partij die te kwader trouw is?

Ja.  De Echtscheidingsplanners treden in de advies- en onderhandelingsfase op als advocaten.  Deze fases zijn gedekt door het beroepsgeheim. De informatie die elke partij aan hun planner verschaft blijft daarom ten allen tijde vertrouwelijk. Informatie die als vertrouwelijk werd aangemerkt, kan achteraf ook nooit tegen de andere partij gebruikt worden, zelfs niet indien het traject binnen Echtscheidingsplanners om welkdanige reden beëindigd zou zijn. Beide partijen komen in dergelijk geval terug op hun initiële positie alsof er nooit een traject plaats vond. Hun situatie zal m.a.w. niet verschillend zijn zoals in geval van een ‘klassieke’ procedure.  In de derde fase geldt de vertrouwelijkheid evengoed. Elke partij bepaalt welke informatie hij/zij tijdens een bemiddeling exact wenst mee te delen. Partijen bepalen ten allen tijde de grenzen van de vertrouwelijkheid.
 

Kan ik binnen het traject ook een beroep doen op mijn eigen raadsman?

Als u voor Echtscheidingsplanners kiest, dan is het de bedoeling dat u een beroep doet op een advocaat die lid is van Echtscheidingsplanners.  Echtscheidingsplanners bestaat uit vier advocatenkantoren: Adverlaw en Speyk te Brugge en Pauwels Advocaten te Sint-Niklaas.

De planners zijn elk specialist in het personen-, familie- en huwelijksvermogensrecht.  Zij staan garant voor een correcte behandeling van uw zaak.

Uw eigen advocaat komt in dit verhaal in beginsel niet voor. Vanzelfsprekend bent u vrij om, naast de advocaat van Echtscheidingsplanners, nog een beroep te doen uw eigen advocaat, die dan in contact kan treden met uw planner en eventueel een tweede opinie kan geven.

Kunnen wij onmiddellijk een beroep doen op een bemiddelaar, en de eerste twee fasen overslaan?

Ja! Geeft u er de voorkeur aan om onmiddellijk een beroep te doen op een erkend bemiddelaar, zonder dat u de voorgaande advies- en onderhandelingsfase wenst te doorlopen?  Ook geen probleem!

Wanneer bijvoorbeeld beide partijen er niet (meer) in slagen om nog rechtstreeks te communiceren met elkaar over het geschil, kunnen zij onmiddellijk een beroep doen op een erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken van Echtscheidingsplanners.

Een planner die tevens erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken is, zal de communicatie tussen de ex-partners opnieuw mogelijk maken en de onderhandelingen faciliteren. Een bemiddelaar mag partijen geen beslissing opleggen of juridisch adviseren, maar zorgt ervoor dat partijen uit de impasse geraken en tot een wederzijds aanvaard akkoord komen.

Kunnen we bij Echtscheidingsplanners ook terecht voor een echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT)?

Natuurlijk! Als Echtscheidingsplanners is het onze missie om alles in te zetten op een voor beide partners goed onderhandelde echtscheiding door onderlinge toestemming.  Als advocaat zijn wij perfect geplaatst uw echtscheiding door onderlinge toestemming via de familierechtbank in goede banen te leiden. Ook de verdeling van het onroerend goed en het bezoek aan de notaris kunnen wij voorbereiden en begeleiden.

Wat als wij reeds bijna akkoord zijn? Moeten wij dan ook het volledige traject doorlopen?

Neen!  Indien blijkt dat u en uw ex-partner het over nagenoeg alles eens zijn, dan kunnen wij onmiddellijk uw akkoord in een juridisch sluitende tekst opnemen.

Ik wil het traject verlaten maar wat met de verschafte informatie en/of eventueel bereikte (deel)akkoorden?

Op elk moment kan elke partij het traject verlaten.  Het vertrek van één partij betekent ook het einde van het traject voor de andere partij.  Het concept staat of valt immers met het engagement van beide partijen om het geschil samen op te lossen.

Alle verzamelde informatie blijft weliswaar in het dossier en wordt uiteraard niet aan derden vrijgegeven. Akkoorden kunnen slechts gehandhaafd blijven mits deze reeds definitief afgesloten zijn.

In het geval u geen akkoord bereikt, blijven alle besprekingen, inclusief reeds gedane voorstellen en toegevingen, gedekt door de vertrouwelijkheid (beroepsgeheim advocaat of vertrouwelijkheid van de bemiddeling).